1. Pravila šolske prehrane
  2. Zakon o šolski prehrani
  3. Upravičenci do subvencije.
  4. Dietna prehrana
  5. Od 2. 1. 2016 se računi za prehrano in ostale storitve v OŠ Toneta Pavčka lahko poravnavajo izključno preko trajnega naloga (trajnik) ali UPN naloga (položnica).
  6. IZJAVA O IZDAJANJU ZBIRNIH POLOŽNIC
  7. Obrazec Soglasje za direktno bremenitev SEPA
  8. Obrazca za prijavo in odjavo prehrane:  OBRAZEC – Prijava na prehrano 2023/2024   /  OBRAZEC – Odjava od prehrane 2023/2024
  9. Na osnovi prejetih ponudb na javni razpis za oddajo javnega naročila sukcesivnih dobav konvencionalnih in ekoloških živil po odprtem postopku za sklenitev okvirnih sporazumov, ki je bil objavljen dne 24 .04. 2020 na Portalu Uradnega lista RS, so bili na osnovi meril iz razpisne dokumentacije izbrani naslednji ponudniki.

Dostopnost