Select Page

Obvestilo za učence in učenke od 6. do 9. razreda o dnevih dejavnosti za teden  od 21. 12. 2020 do 24. 12. 2020

V ponedeljek, 21. 12. 2020, začnete učenci od 6. do 9. razreda s projektnim tednom.  Projektni teden bo vseboval naravoslovne dneve, športne dneve, tehniške dneve in kulturni dan. Razporeditev dnevov dejavnosti po razredih in dnevih:

 

21. 12. 2020

22. 12. 2020

23. 12. 2020

24. 12. 2020

6.               razred

tehniški dan

športni dan

tehniški dan

kulturni dan

7.               razred

tehniški dan

športni dan

tehniški dan

kulturni dan

8.               razred

športni dan

naravoslovni dan

tehniški dan

kulturni dan

9.               razred 

športni dan

naravoslovni dan

tehniški dan

kulturni dan

 

Za posamezni dan dejavnosti boste v spletni učilnici pod DNEVI DEJAVNOSTI izbrali ustrezen dogodek in prebrali navodila za izvedbo dejavnosti. To dejavnost izvedite na določen dan. Takrat tudi oddajte naloge, ki so sestavni del navodil za izvedbo dejavnosti. S poslanimi fotografijami in zapisi, ki jih pripnete v spletno učilnico, potrdite svojo udeležbo na dejavnosti.