Pri zgodovinski projektni nalogi so učenci samostojno, z namenom bolj poglobljenega spoznavanja antične grške kulture na izbrane teme izdelali seminarsko nalogo ter praktični izdelek. Raziskovali so antično Kreto, olimpijske igre, kulturo oblačenja, vsakdanje življenje, vzgojo otrok, življenje in delo Aleksandra Velikega, vrste zabave, umetnosti ter znanosti. Izdelek naj bi bil plod lastnega dela, z materiali, ki so jih učenci našli doma ali v domači okolici. Učenci obeh oddelkov so dokazali, da so spretni ter ustvarjalni. Njihove krasne izdelke najdete v galeriji.