Evropski dan jezikov, 26. september, je dan, ko v Evropi praznujemo jezikovno raznolikost in spodbujamo učenje jezikov. Na pobudo Sveta Evrope smo ga letos praznovali že dvajsetič in ga v torek, 28. septembra, obeležili tudi na naši šoli.

Za učence od tretjega do devetega razreda, ki v razredu nimajo iger, ob katerih bi lahko preživljali čas pred poukom, so osmošolci pripravili igro Lepo je biti milijonar, s katero bodo lahko bolje spoznali jezikovne skupine ter njihove značilnosti.

Vsak odmor smo predvajali pesmi v različnih slovenskih narečjih, učenci pa so se v šolski avli lahko lotili še dveh dejavnosti. V prvi so povedi razvrščali v dve skupini: lomilce jezikov in palindrome, druga pa je bila namenjena slovenskim narečjem. Besede in povedi, zapisane v narečjih, so razvrstili med sedem slovenskih narečnih skupin.

Za konec pa smo pripravili še nagradno igro. Predvajali smo pravljico v prekmurščini, ki jo je za nas priredil in prebral Matej Gibičar, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Učenci so morali ugibati, za katero znano pravljico gre. Uganete vi? Najdete jo na spodnji povezavi.

Polona Rozman