V ponedeljek, 4. 10. smo se z učenci 7. razreda podali v Beo krajino spoznavat geografske značilnosti, kulturno dediščino, zgodovino in vsakodnevni ritem ljudi te odmaknjene in obmejne pokrajine. Najprej smo obiskali Belokranjski muzej v Metliki, kjer smo se seznanili z zgodovinskim razvojem od prazgodovine do današnjih dni. Pot smo nadaljevali proti izviru Krupe. Tam smo po 30 metrsko steno uživali v naravnem okolju. Ta reka je bila sicer v preteklosti ena najbolj on esnaženih rek v Sloveniji, saj so vanjo iztekali strupene snovi bližnje tovarne kondenzatorjev v Semiču. Ker je območje kraško, je okolje toliko bolj ranljivo ob podobnih ekoloških situacijah.

Dan smo nadaljevali na Vinici, v spominski hiši Otona Župančiča, kjer smo spoznali njegovo življenje in delo, pa tudi odgovore na njegove uganke smo iskali. Tukaj smo bili popolnoma izenačeni; dekleta in fantje namreč. Za konec čudovitega, sončnega, skoraj poletnega dne pa smo se podali v Krajinski park Lahinja, kjer nam je gospa Ana Klepec pripovedovala različne zgodbe in spoznanja o najmanjšem zavarovanem krajinskem parku v Sloveniji. Spoznali smo tudi delovanje mlina na vodo ter težko življenje mlinarjev v preteklosti.

Dan smo zaključili ob zahajajočem soncu onkraj Kočevskega roga ob še zadnjem pogledu na posebnosti kraškega ravnika na jugovzhodu Slovenije.

vodja ekskurzije, Igor Zadravec