Učenci interesne dejavnosti plesne igre se že veselijo slovenskega tradicionalnega zajtrka