V okviru projekta so učenci pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane oblikovali jedilnike za sadni dan.

Prilagamo primer.