HVALA

Po enem tednu samotestiranja lahko le rečem: HVALA  vsem staršem, ker ste opolnomočili svoje otroke, da so zmogli še eno oviro v življenju, vsem strokovnim delavcem šole, ker samotestiranje izpeljete otrokom prijazno, županu in občinski upravi za podporo in vso...