EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v okviru projekta Ekošola kot način življenja:

 • sodelovali v projektih, ki jih razpisuje Ekošola;
 • ločevali odpadke v razredih, v avli šole, v jedilnici;
 • zbirali tonerje in kartuše, baterije ter plastične zamaške;
 • zbirali odpadni papir;
 • vsakodnevno čistili okolice šole (ZELENI STRAŽARJI) in izvedli čistilno akcijo;
 • izdelovali predmete iz odpadnega materiala;
 • skrbeli za šolski zelenjavni in zeliščni vrt;
 • varčevali z elektriko, vodo, papirjem;
 • urejali ekokotiček na šoli;
 • obeleževali pomembne dneve.

Cilji slovenskega programa Ekošola kot način življenja so:

 • vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja,
 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Program Ekošola kot način življenja je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI EKOŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

PROJEKTI
Ekokviz za osnovne šole
Ekobranje za ekoživljenje
Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
Šolska vrtilnica
Eko-paket
Znanje o gozdovih
Hrana ni za tjavendan
Odpadkom dajemo novo življenje
Mlekastično! Izberem domače
ZBIRALNE AKCIJE
Papir
Baterije
Tonerji in kartuše
Sijalke
Plastični zamaški
OZAVEŠČEVALNA AKCIJA
Čiščenje okolice šole- Zeleni stražarji
DAN ZEMLJE
Predstavitev Ekošol v Novem mestu

 

Dejavnosti bo načrtoval in organiziral eko-odbor, ki ga sestavljajo koordinatorici Maša Mohorko in Lea Gešman v sodelovanju z razrednimi ekokoordinatorji.

ZBIRALNE AKCIJE

ZBIRANJE ZAMAŠKOV

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo zbirali zamaške.  Škatla za zamaške bo v ekokotičku.

ZBIRANJE KARTUŠ IN TONERJEV

Nadaljujemo tudi sodelovanje s podjetjem Bitea. Škatla bo v ekokotičku.

ZBIRANJE BATERIJ

V ekokotičku zbiramo tudi baterije.

ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

Vsako leto organiziramo zbiralno akcijo odpadnega papirja. Letos jo bomo izvedli spomladi.

 

Poročilo o delu: EKO ŠOLA 2022/23

 

V prvem polletju smo pri projektu izvedli naslednje aktivnosti:

September

 • Izdelava košev iz odpadnih škatel za ločeno zbiranje zamaškov, tonerjev in papirja.
 • Začeli smo z ločenim zbiranjem odpadkov; zeleni stražarji so začeli s čiščenjem okolice.
 • Obesili smo izdelane letake o ločevanju odpadkov v razrede, kjer je to najbolj potrebno.
 • Imeli smo prvi sestanek ekokoordinatorjev šole, kjer smo oblikovali plakate za razrede. Izdelali  smo plakate z naslovom kako biti eko: ugašaj luči, zapiraj vodo, ugasni računalnik.

Oktober

 • Zaživel je eko kotiček.
 • Začeli smo s projekti.
 • Podnebni tek (v bližnjem gozdu; učit. Tadeja Moravec)
 • V podaljšanem bivanju in pri pouku zgodovine smo ustvarjali nove izdelke iz odpadne embalaže.
 • Zbiralna akcija papirja za 9. razred.

November

 • Iz delovali smo izdelke za novoletni bazar iz eko materialov.
 • Obeležili smo tradicionalni slovenski zajtrk.
 • Brali eko pravljice in ustvarjali v OPB.

December

 • Obesili kartice za varčevanje z vodo,
 • Okraski iz odpadnega materiala (OPB).

Januar

 • Predavanje Komunale o ločevanju odpadkov v 6 r in 5 r.
 • Izdelava plakatov o ločevanju odpadkov v OPB in 6. razredih.
 • Zbiralna akcija zamaškov za društvo Vesele nogice (119 kil)
 • Projekt KEMS – zbiranje odpadne embalaže mleka, prijava na nagradni natečaj, izdelava poti mleko od slovenske mlekarice do izdelka.
 • Izdelava snežakov in ptičjih hišk iz odpadne embalaže.
 • Sestanek ekokoordinatorjev, kjer smo se pogovarjali o podnebnih spremembah in svoje misli strnili v obliki drevesa v eko kotičku.

 

 • Februar
 • Predavanje gospe Cesar o onesnaževanju tal in vode in oblikovanje novih znanj na plakate.
 • Zdrava eko prehrana: pripravljanje hrane in spoznavanje novih okusov (OPB in GOSP 6. razred)

 

Več si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj.

Eko pozdravček.

Maša Mohorko in Lea Gešman, vodji Eko šole

 

 

PESEM NA TEMO POT MLEKA

Krava na PAŠNIKU pase se

in gre v HLEV da nahrani se.

Zjutraj in zvečer kmet POMOLZE jo,

da prijetno ji bo.

MLEKAR S CISTERNO pripelje se,

da mleko noter zlije se.

MLEKAR V MLEKARNO odpelje se,

da v slastne izdelke predela se.

Sire, skute, čokoladno mleko, pudinge in maslo imamo radi mi,

zato hitro v TRGOVINE odhitimo vsi.

V ŠOLI IN VRTCU radi jemo vse,

VSE KAR MLEČNEGA JE!

Sestavili: učenci 2. b in 3.a razreda v OPB

Dostopnost