Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja. Pestra, mešana, uravnotežena in redna prehrana je pogoj za otrokovo zdravje, pravilen razvoj in uspešno delo v šoli. Učenci začnejo že zelo zgodaj spoznavati okuse in razvijati prehranske navade, ki jih bodo spremljale skozi vse življenje. Neustrezne prehranjevalne navade – pridobljene v obdobju otroštva in mladostništva – vplivajo na način prehranjevanja tudi v zrelejšem življenjskem obdobju, s tem pa so povezane tudi mnoge bolezni.

Zdravstveni vidik šolske prehrane temelji na naslednjih dokumentih:

  • Smernice prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Simčič in sod., 2010),
  • Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005),
  • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (Hlastan Ribič in sod., 2008).

 

Tukaj najdete urnik šolske prehrane in cenik obrokov.

 

Tukaj se nahajajo tedenski jedilniki.

 

Tukaj najdete navodila za prijavo/odjavo dnevnega obroka ter obrazca za prijavo na prehrano in odjavo od prehrane.

 

Tukaj se nahajajo obrazci za medicinsko indicirano dieto, za prekinitev diete in vse o označevanju alergenov.

 

Tukaj najdete pravila, zakone, subvencioniranje, soglasja in ponudnike JN.

 

Tukaj najdete informacije o skupini za prehrano.

Prosim, da morebitne pripombe, predloge in pohvale sporočate vodji šolske prehrane na elektronski naslov: lea.gesman@ostpavcka.si. Pričakujemo vaš odziv.

 

 

V šolskem letu 2022/2023 smo vključeni v Šolsko shemo Evropske unije.

Dostopnost