Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja. Pestra, mešana, uravnotežena in redna prehrana je pogoj za otrokovo zdravje, pravilen razvoj in uspešno delo v šoli. Učenci začnejo že zelo zgodaj spoznavati okuse in razvijati prehranske navade, ki jih bodo spremljale skozi vse življenje. Neustrezne prehranjevalne navade – pridobljene v obdobju otroštva in mladostništva – vplivajo na način prehranjevanja tudi v zrelejšem življenjskem obdobju, s tem pa so povezane tudi mnoge bolezni.

Zdravstveni vidik šolske prehrane temelji na naslednjih dokumentih:

  • Smernice prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Simčič in sod., 2010),
  • Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005),
  • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (Hlastan Ribič in sod., 2008).

 

Tukaj najdete urnik šolske prehrane in cenik obrokov.

 

Tukaj se nahajajo tedenski jedilniki.

 

Tukaj najdete številko za odjavo dnevnega obroka ter obrazca za prijavo na prehrano in odjavo od prehrane.

 

Tukaj se nahajajo obrazci za medicinsko indicirano dieto, za prekinitev diete in vse o označevanju alergenov.

 

Tukaj najdete pravila, zakone, subvencioniranje, soglasja in ponudnike JN.

 

Tukaj najdete zapisnike sestankov skupine za prehrano in analizo anketnega vprašalnika.

Prosim, da morebitne pripombe, predloge in pohvale sporočate vodji šolske prehrane na elektronski naslov: lea.gesman@ostpavcka.si. Pričakujemo vaš odziv.

 

 

V šolskem letu 2022/2023 smo vključeni v Šolsko shemo Evropske unije.

 

Tukaj se nahajajo zanimivosti in novosti šolske prehrane.