Osnovna šola Toneta Pavčka
Postaja 1, 8216 Mirna Peč
Ravnateljica: Majda Čengija
Vrtec Cepetavček
Postaja 1, 8216 Mirna Peč
Pomočnica ravnateljice in vodja vrtca: Irena Kozlevčar
Pomočnica ravnateljice: Sanja Pavlinić Vidic

Telefon: 07/620 94 12
Faks: 07/ 30 78 018
Telefon: 07/620 94 21

Osnovna šola Toneta Pavčka

Info: info@ostpavcka.si

Ravnateljica:
majda.cengija@ostpavcka.si

Vrtec Cepetavček

Info: vrtec.cepetavcek@ostpavcka.si

Pomočnica ravnateljice in vodja vrtca:
irena.kozlevcar@ostpavcka.si

Pomočnica ravnateljice:
sanja.pavlinic@ostpavcka.si   

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Mateja Ancelj
telefon: 07/620 94 17
mateja.ancelj@ostpavcka.si


Številka TRR:  01100-6008373063

Matična številka: 5086256000
Davčna številka: 57013357

Himna šole: Otroci v Mirni Peči

Himna vrtca: Cepetavček

Dostopnost