Vzgojno delovanje vsaka osnovna šola opredeli v vzgojnem načrtu. To je dokument, v katerem so opredeljene vrednote, za katere si šola prizadeva, načini vzgojnega delovanja in sodelovanja s starši pri njegovem uresničevanju.

Pri nastajanju in uresničevanju vzgojnega načrta sodelujejo učenci, starši in delavci šole. Pri tem se upošteva veljavno zakonodajo, značilnosti okolja, v katerem se šola nahaja ter mnenja vseh udeležencev v procesu vzgoje in izobraževanja.

V OŠ Toneta Pavčka je imenovana strokovna skupina, ki spremlja uresničevanje vzgojnega načrta. Sestavljajo jo Ema Igličar, Staša Hočevar Zajc, Mojca Novak in vodja skupine Mateja Ancelj. Vsako leto se s pomočjo vprašalnikov opravi evalvacija in na njeni podlagi se pripravijo spremembe vzgojnega načrta.

Naše vrednote so:

1. učenje,

2. skrb za zdravje,

3. odgovornost,

4. spoštovanje.

 Zavedajmo se, da je najboljši način vzgajanja naš osebni zgled.

Dostopnost