Vodstvo šole

  Ime in priimek Elektronski naslov Naziv
1. Majda Čengija majda.cengija@ostpavcka.si ravnateljica
2. Sanja Pavlinić Vidic sanja.pavlinic@ostpavcka.si pomočnica ravnateljice

Učitelji

  Ime in priimek elektronski naslov delovno mesto
1 Aleša Sušnik Škedelj alesa.susnik.skedelj@ostpavcka.si učitelj likovne umetnosti
2 Anja Luštek anja.lustek@ostpavcka.si računalnikar-organizator info dejavnosti/MAT
3 Barbara Goršič * barbara.gorsic@ostpavcka.si učitelj SLO
4 Barbara Avguštinčič  barbara.avgustincic@ostpavcka.si učitelj razrednik 1. a
5 Boštjan Srovin bostjan.srovin@ostpavcka.si učitelj razrednik 9. a / šport
6 Darja Gibičar darja.gibicar@ostpavcka.si učitelj razrednik 3. b
7 Ema Polanec  ema.polanec@ostpavcka.si glasbena umetnost/pevski zbor
8 Igor Zadravec igor.zadravec@ostpavcka.si učitelj razrednik 8. a / ZGO/GEO
9 Jasmina Fink ** jasmina.fink@ostpavcka.si učitelj razrednik 5. b
10 Jasmina Prus jasmina.prus@ostpavcka.si učitelj razrednik 2. a
11 Katarina Mavrič katarina.mavric@ostpavcka.si učitelj razrednik 1.b
12 Klemen Kramar klemen.kramar@ostpavcka.si učitelj ANGL 
13 Lea Gešman lea.gesman@ostpavcka.si organizator šolske prehrane/GOSP/BIO
14 Lia Hofman lia.hofman@ostpavcka.si učitelj razrednik 7. b/MAT
15 Lidija Lampe lidija.lampe@ostpavcka.si učitelj razrednik 5. a
16 Maša Mohorko  masa.mohorko@ostpavcka.si učitelj razrednik 9. b
17 Mojca Novak mojca.novak@ostpavcka.si učitelj SLO / svetovalno delo vrtec
18 Mojca Starešinič mojca.staresinic@ostpavcka.si učitelj razrednik 4. b
19 Mojca Žefran mojca.zefran@ostpavcka.si učitelj razrednik 6. b
20 Natalija Lokar  natalija.lokar@ostpavcka.si učitelj MAT / TIT
21 Nataša Trajkovski natasa.trajkovski@ostpavcka.si knjižničar / učitelj NEM
22 Nina Golob nina.golob@ostpavcka.si druga strokovna delavka v 1. r
23 Nina Košak nina.kosak@ostpavcka.si učitelj razrednik 4. a
24 Polona Zoran Perko polona.zoran@ostpavcka.si učitelj razrednik 3. a
25 Robert Dragan robert.dragan@ostpavcka.si učitelj razrednik 8. b / šport
26 Sandra Baškovič sandra.baskovic@ostpavcka.si GUM/OPB/pevski zbor
27 Simona Ogulin simona.ogulin@ostavcka.si učitelj OPB
28 Slavka Pečjak slavka.pecjak@ostpavcka.si KEM/BIO
29 Staša Hočevar Zajc stasa.hocevar.zajc@ostpavcka.si učitelj razrednik 2. b
30 Tadeja Moravec tadeja.moravec@ostpavcka.si šport/OPB
31 Teja Bačar ** teja.bacar@ostpavcka.si učitelj razrednik 7. a/SLO
32 Tina Tomec  tina.tomec@ostpavcka.si učitelj razrednik 6.a/ANGL
33 Urška Kapš urska.kaps@ostpavcka.si učitelji za DSP
34 Zala Rifelj zala.rifelj@ostpavcka.si učitelj v OPB
35 Zdenka Candellari zdenka.candellari@ostpavcka.si FIZ/KEM

ODSOTNOSTI :
*materinski/starševski dopust, bolniške in druge odsotnosti
** nadomeščanje odsotnosti

Drugi strokovni delavci

  Ime in priimek Elektronski naslov Delovno mesto
1 Mateja Ancelj mateja.ancelj@ostpavcka.si svetovalna delavka – šola
2 Katja Kajič katja.kajic@ostpavcka.si svetovalna delavka – šola/učitelj DSP
3 Klara Radoš klara.grubar@zgnl.si zunanji izvajalec / surdopedagog
4 Lana Kotar lana.kotar@center-iris.si zunanji izvajalec / tiflopedagog

Administrativno-tehnični delavci:

  Ime in priimek Elektronski naslov Delovno mesto
1 Vida Muhič vida.muhic@ostpavcka.si tajnica VIZ
2 Mojca Jordan mojca.jordan@ostpavcka.si računovodkinja
3 Maja Oštir maja.ostir@ostpavcka.si knjigovodja
4 Justina Drenik justina.drenik@ostpavcka.si kuharica, vodja šolske kuhinje
5 Ines Holer ines.holer@ostpavcka.si dietna kuharica
6 Terezija Muhič terezija.muhic@ostpavcka.si kuharica
7 Majda Pungert majda.pungert@ostpavcka.si kuharica
8 Martina Logar martina.logar@ostpavcka.si kuhinjska pomočnica – vrtec 
9 Jožica Papež jozica.papez@ostpavcka.si kuhinjska pomočnica
10 Marko Matoh marko.matoh@ostpavcka.si hišnik 
11 Andrej Povše andrej.povse@ostpavcka.si hišnik
12 Andreja Brezovar andreja.brezovar@ostpavcka.si čistilka
13 Anica Kočjaž anica.kocjaz@ostpavcka.si čistilka
14 Alenka Krevs  alenka.krevs.samec@ostpavcka.si čistilka
15 Bernarda Kastrevc bernarda.kastrevc@ostpavcka.si čistilka
16 Irena Mirt irena.mirt@ostpavcka.si čistilka
17 Karlina Smerke karlina.smerke@ostpavcka.si čistilka
18 Melita Koračin melita.koracin@ostpavcka.si čistilka
19 Betka Gašparec betka.gasparac@ostpavcka.si čistilka
20 Mojca Pelko mojca.pelko@ostpavcka.si čistilka
21 Jelka Progar jelka.progar@ostpavcka.si čistilka

 

 

Dostopnost