Za letošnje šolsko leto smo pripravili ponudbo interesnih dejavnosti, katerih mentorji so tako strokovni delavci šole kot zunanji sodelavci. Nekatere dejavnosti bodo potekale v manjšem obsegu, kar pomeni, da bodo potekale strnjeno v določenem časovnem obdobju ali pa bodo srečanja skozi vse leto, a ne vsak teden. O načinu in kraju izvajanja bo mentor učence obvestil pri prvi uri.

V šolskem letu 2022/2023 izvajamo naslednje interesne dejavnosti:

  Interesna dejavnost Razred Mentor
1. Eko krožek 7. Nataša Trajkovski, Lea Gešman
2. Likovni krožek 4. – 9. Aleša Sušnik Škedelj
3. Nogomet 5. – 9. Boštjan Srovin
4. Košarka 7. – 9. Boštjan Srovin
5. OPZ 1. Ema Polanec
6. OPZ 2. – 3. Ema Polanec
7. OPZ 4. – 5. Ema Polanec
8. MPZ 6. – 9. Ema Polanec
9. Glasbena olimpijada 7. – 9. Ema Polanec
10. Vezenje 4. – 9. Mojca Starešinič
11. Ustvarjalnica modnih dodatkov 4. – 9. Mojca Starešinič
12. Vesela šola 4. – 9. Igor Zadravec
13. GEO/ ZGO 7. – 9. Igor Zadravec
14. Šahovski krožek 1. – 4. Tone Perko (zunanji izvajalec)
15. Šahovski krožek 5. – 9. Tone Perko (zunanji izvajalec)
16. Plesne igre 1. – 2. Staša Hočevar Zajc
17. Plesne igre 3. – 4. Staša Hočevar Zajc
18. Atletika 3. – 5. Robert Dragan
19. Atletika 6. – 9. Robert Dragan
20. Košarka 5. – 7. Robert Dragan
21. Male sive celice 6. – 8. Ana Šterbenc
22. Novinarski krožek 6. – 9. Urška Gršić
23. Raziskujem 1. – 3. Polona Zoran Perko
24. WCS 7. – 9. Majda Čengija
25. Brain Gym 4. – 6. Majda Čengija
26. Brain Gym 7. – 9. Majda Čengija
27. Fizikalni kkrožek 8. – 9. Zdenka Candellari
28. Naravoslovni krožek 6. – 9. Slavka Pečjak
29. Računalniški krožek 2. – 3. Anja Luštek
30. Multimedijski krožek 7. – 9. Anja Luštek
31. Badminton (dekleta) 5. – 9. Tadeja Moravec
32. Lego krožek 1. – 3. Jasmina Perko
33. Igre skozi čas 1. – 3. Nina Zoran
34. Pomahajmo v svet 3. Polona Rozman
35. Plesni krožek 5. – 6. Nina Golob
36. Plesni krožek 7. – 9. Nina Golob
37. Plesni krožek (hip-hop) 1. – 9. Patricija Štrbuncl Jalovec
38. Planinski krožek 1. – 9.  

 

Dostopnost