Za letošnje šolsko leto smo pripravili ponudbo interesnih dejavnosti, katerih mentorji so tako strokovni delavci šole kot zunanji sodelavci. Nekatere dejavnosti bodo potekale v manjšem obsegu, kar pomeni, da bodo potekale strnjeno v določenem časovnem obdobju ali pa bodo srečanja skozi vse leto, a ne vsak teden. O načinu in kraju izvajanja bo mentor učence obvestil pri prvi uri.

V šolskem letu 2022/2023 izvajamo naslednje interesne dejavnosti:

Interesna dejavnost: Mentor: Razred: Dan Ura
Podjetniški krožek Anja Luštek, Lidija Lampe 6.−9. r PONEDELJEK 6. ura
Multimedijski krožek Anja Luštek 6.−9. r TOREK 6. ura in po dogovoru pred prireditvami
Zgodovinska bralna značka Maša Mohorko 6.−9. r SREDA predura
Atletika R. Dragan 6.−9. r PETEK 6. ura
Atletika R. Dragan 6.−9. r ČETRTEK predura
Košarka R. Dragan 5.−7. r PONEDELJEK 6. ura
Plesni krožek Nina Golob, Lia Hofman 6.−9. r SREDA 6. ura
Eko krožek Lea Gešman 6.−9. r PONEDELJEK 6. ura
Kolesarski krožek Mojca Starešinič 4. r PONEDELJEK 6. ura
Ročna dela in ustvarjanje Mojca Starešinič 4.−6. r ČETRTEK predura
Pravljični krožek Nataša Trajkovski 1.−3. r SREDA 6. ura
Nemščina Nataša Trajkovski 4.−6. r ČETRTEK 6. ura
Vzgoja za humanost Barbara Avguštinčič, Nina Zoran 4.−9. r ČETRTEK predura
Likovni krožek – natečaji, delavnice Aleša S. Škedelj 5.−9. r po dogovoru
Vesela šola Igor Zadravec 4.−9. r po dogovoru
GEO in ZGO tekmovanja Igor Zadravec 6.−9. r po dogovoru
Košarka Boštjan Srovin 7.−9. r SREDA 6. in 7. ura (na 14. dni)
Nogomet Boštjan Srovin 5.−9. r SREDA 6. in 7. ura (na 14. dni)
Naravoslovni krožek (tekmovanja) Slavka Pečjak 6.−9. r TOREK 6. ura
Šolski vrt in sodobna tehnologija Anja Luštek, Sanja Pavlinić Vidic 6.−9. r PETEK predura oz. po dogovoru
Kubo robotika Katarina Mavrič 1. r in 2.r SREDA 6. ura
Ustvarjalne urice Darja Gibičar 2.−3.r ČETRTEK 6. in 7.ura (na 14 dni)
Erasmus+ Sanja Pavlinić Vidic 5.−8. r ČETRTEK predura
WSC Majda Čengija 5.−9. r. PONEDELJEK 6.URA
LEGO Jasmina Perko 1.−3. r TOREK 6. ura
Žogarija Tadeja Moravec 1.−4. r PETEK predura
Mlajši otroški pevski zbor – OPZ1 Ema Polanec 1. in 2. r TOREK 5. ura
Otroški pevski zbor 3., 4. in 5. razred – PZ3 Ema Polanec, Sandra Baškovič 3.−5. r TOREK, PETEK 6. ura, predura
Mladinski pevski zbor – MPZ Sandra Baškovič 6.−9. r TOR., SRE., ČET predura
Dokumentacija dogodkov Klemen Kramar 7. in 8. r po dogovoru
Plesne urice Lia Hofman 3.−5. r ČETRTEK 6.ura
Novinarski krožek Teja Bačar 7.−9. r po dogovoru

 

 

Dostopnost