Select Page

Za letošnje šolsko leto smo pripravili ponudbo interesnih dejavnosti, katerih mentorji so tako strokovni delavci šole kot zunanji sodelavci. Nekatere dejavnosti bodo potekale v manjšem obsegu, kar pomeni, da bodo potekale strnjeno v določenem časovnem obdobju ali pa bodo srečanja skozi vse leto, a ne vsak teden. O načinu in kraju izvajanja bo mentor učence obvestil pri prvi uri.

V šolskem letu 2019/2020 izvajamo naslednje interesne dejavnosti:

 

Interesna dejavnost Razred Izvajalec Termin
1. EKO krožek 6.−9. Nataša Trajkovski ponedeljek, 6. ura
2. Planinski krožek 1.−9. Petra Kos, Danijel Brezovar po dogovoru
3. Likovni krožek 1.−9. Aleša Sušnik Škedelj v A urniku ob ponedeljkih, 6. in 7. ura
4. Modelarski krožek 5.−9. Danijel Brezovar četrtek, 6. in 7. uro
5. Nogomet 5.−9. Boštjan Srovin v A urniku, sreda, 6. in 7. uro
6. Pevski zbor 1 1. Ema Igličar torek, 5. ura
7. Pevski zbor 2 2.−3. Ema Igličar sreda, 0. ura
8. Pevski zbor 3 4.−5. Ema Igličar torek, 6. ura in petek, 6. ura
9. Pevski zbor 4 6.−9. Ema Igličar torek, 7. ura in četrtek, 7. ura
10. Prva pomoč (tekmovalna skupina) 6.−9. Zdenka Mežan tečajna oblika (od dec. – do mar.)
11. Vezenje 4.−9. Mojca Starešinič ponedeljek, 6. ura in 7.ura
12. Vesela šola 4.−9. Igor Zadravec sreda, 6. ura
13. Šahovski krožek 1.−9. Tone Perko torek, predura
14. Plesne igre 1 1.−2. Staša Hočevar Zajc Ponedeljek, 6. ura
15. Plesne igre 2 3.–4. Staša Hočevar Zajc četrtek, 6. uro
16. Glasbena olimpijada 7., 8., 9. Ema Igličar po dogovoru
17. Biološko kemijski krožek 8. – 9. Slavka Pečjak po dogovoru z učenci
18. GEO-ZGO tekmovanje priprave 8. – 9. Igor Zadravec po dogovoru z učenci
19. Rolanje za začetnike 1.−2. Darja Gibičar tečajna oblika
20. Kuharski krožek 5. 9. Petra Kos po dogovoru – sreda popoldne
21. Naravoslovni krožek 4.−5. Sanja Pavlinić Vidic petek, 0.ura
22. Plezalni krožek 1.−9. Tomaž Erpič (zunanji izvajalec) torek in četrtek, 15.30−18.00
23. Atletika 1.−3. Robert Dragan ponedeljek, 6. ura
24. Male sive celice 6.−8. Ana Šterbenc sreda, 6. ura
25. Novinarski krožek 6.- 9. Simona Laknar Strahinić ponedeljek, 7. ura
26. Ustvarjalnica 1.−3. Darja Gibičar sreda, 6. ura
27. Raziskujem 1.−3. Polona Perko Zoran sreda, 6. ura
28. Osnove kvačkanja 1.−3. Vilma Fabjan četrtek, 6. ura