SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

SUŠ je skupnost, ki preko dveh predstavnikov vsakega oddelka povezuje oddelčne skupnosti cele šole. Tu lahko učenci uveljavljajo svoje pravice, interese, predloge ter aktivno sodelujejo v skupnih ciljih in projektih naše šole.

Člani skupnosti učencev šole v šolskem letu 2020/2021:

Oddelek Predsednik Tajnik
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b

Cilji:

Sodelovali bomo pri različnih šolskih aktivnostih.

  • Razvijati vrednote (spoštovanje, zdravje, odgovornost, učenje …) – z dobro mislijo, prijazno besedo, nasmehom, nasvetom, pogovorom ustvarjati in ohranjati pozitivne medsebojne odnose.
  • Sodelovanje pri izvajanju šolskih projektov.
  • Skrb za prijetnejše bivanje v šoli.
  • Skrb za čiste prostore šole in njene okolice.
  • Organizacija manjših dogodkov za popestritev bivanja v šoli.
  • Skrb za oglasno desko, kjer so na voljo sprotne informacije.

Dejavnosti bomo prepletali še z eko vsebinami in šolskimi projekti.

Izvoljeno telo SUŠ

Predsednik:

Tajnik:

Mentorica: Mojca Novak