SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

SUŠ je skupnost, ki preko dveh predstavnikov vsakega oddelka povezuje oddelčne skupnosti cele šole. Tu lahko učenci uveljavljajo svoje pravice, interese, predloge ter aktivno sodelujejo v skupnih ciljih in projektih naše šole.

Člani skupnosti učencev šole v šolskem letu 2022/2023:

Oddelek Predsednik Tajnik
2. a    
2. b    
3. a    
3. b    
4. a    
4. b    
5. a    
5. b    
6. a    
6. b    
7. a    
7. b    
8. a    
8. b    
9. a    
9. b    

Cilji:

Sodelovali bomo pri različnih šolskih aktivnostih.

  • Razvijati vrednote (spoštovanje, zdravje, odgovornost, učenje …) – z dobro mislijo, prijazno besedo, nasmehom, nasvetom, pogovorom ustvarjati in ohranjati pozitivne medsebojne odnose.
  • Sodelovanje pri izvajanju šolskih projektov.
  • Skrb za prijetnejše bivanje v šoli.
  • Skrb za čiste prostore šole in njene okolice.
  • Organizacija manjših dogodkov za popestritev bivanja v šoli.
  • Skrb za oglasno desko, kjer so na voljo sprotne informacije.

Dejavnosti bomo prepletali še z eko vsebinami in šolskimi projekti.

Izvoljeno telo SUŠ

Predsednik:

Tajnik:

Mentorica: Mojca Novak

Dostopnost