V Osnovni šoli Toneta Pavčka in Vrtcu Cepetavček deluje skupina za prehrano. V šolskem letu 2020/2021 je ravnateljica dne 4. 1. 2021 imenovala skupino za prehrano v naslednji sestavi:

  • Majda Čengija, ravnateljica
  • Lea Gešman, vodja šolske prehrane
  • Justina Drenik, vodja kuhinje
  • Slavka Pečjak, predstavnica zaposlenih
  • Karmen Praznik, predstavnica Vrtca Cepetavček
  • Lana Slak, predstavnica učencev
  • Andrej Hočevar, predstavnik staršev

Sestanki skupine potekajo 4-krat letno. Na srečanjih člani skupine podajajo svoje pripombe, predloge in pohvale. Prosimo, da morebitne pripombe, predloge in pohvale sporočate vodji šolske prehrane na elektronski naslov: lea.gesman@ostpavcka.si. Pričakujemo vaš odziv.

Zapisniki skupine za prehrano:

Analizo anketnega vprašalnika si lahko ogledate s klikom na ANALIZA ANKETE.