Skrb za čisto okolje

− Otroke spodbujajte k ločevanju različnih materialov (papir, steklo, plastika, baterije …).

− Z otroki se udeležite občinske čistilne akcije.

 

Iz evalvacije 2013/2014

 urejen prostor

 

 opozarjanje

 

Pri starših so odgovor pospravim sam/-a podali starši II. in III. triletja.

 

 

Varčevanje z energijo in naravnimi viri

−     Ugašajte luči in elektronske naprave, ko jih ne uporabljate.

−     Varčujte pri porabi pitne vode.

 

Odgovorno ravnanje v prometu

−     Poskrbite za varno spremstvo otrok v šolo in iz nje.

−   Skrbite za svojo varnost v prometu in varnost ostalih udeležencev (uporaba varnostnih pasov, otroških sedežev, treznost).

−     Z otroki se pogovarjajte o obnašanju v avtobusu.

−     Pri vožnji s kolesom uporabljajte čelado in tehnično brezhibno kolo.

 

Prevzeti odgovornost za svoja dejanja

−     Odgovorno opravljajte zadolžitve.

−     Veselite se lastnih uspehov in uspehov vaših otrok.

−     Kdaj pa kdaj se nagradite.

−     Ob neupoštevanju pravil se z otroki pogovorite in jih navajajte prevzemati posledice.

−     Prevzemite soodgovornost pri odpravljanju težav.

−    Z znanjem in vedenjem otrok v šoli bodite redno seznanjeni in razrednika opozorite na morebitne otrokove težave.

Dostopnost