Učenci so v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu uporabniki učbeniškega sklada. Starši, ki učbenikov iz učbeniškega sklada za svoje otroke ne želijo prejeti, pred začetkom šolskega leta izpolnijo izjavo.
Dostopnost