Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. Namenjeno je učencem 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo. Podaljšano bivanje se prične ob 11.55 in traja do 16.05.

Vsebuje naslednje štiri elemente:

 • prehrano (kosilo, popoldanska malica)
 • sprostitveno dejavnost
 • samostojno učenje in
 • ustvarjalno preživljanje časa.

Podaljšano bivanje poteka v skupinah. Skupine vodijo naslednji učitelji:

 1. skupina: Simona Ogulin
 2. skupina: Eva Perko, Vilma Fabjan, Tjaša Tomše, Nina Zoran
 3. skupina: Jasmina Perko
 4. skupina: Maša Mohorko
 5. skupina: Boštjan Srovin, Tadeja Moravec
 6. skupina: Patricija Štrbuncelj Jalovec, Lea Gešman, Mojca Starešinič, Iris Bečaj, Boštjan Srovin
 7. skupina: Jasmina Perko, Tjaša Tomše, Iris Bečaj, Igor Zadravec, Lidija Lampe

UČILNICE, V KATERIH POTEKA PODALJŠANO BIVANJE:

  5. ura 6. ura 7. ura 8. ura 9. ura
1. skupina 1. a 1. a 1. a 1. a 1. a
2. skupina 1. b 1. b 1. b 1. b 1. a
3. skupina 2. a 2. a 2. a 2. a 2. a
4. skupina   2. b 2. b 2. a 2. a
5. skupina   4.b 4.b 2.b 2. a
6. skupina   4. a 4. b 2. b 2. a
7. skupina   5. b 4. b 2. b 2. a

 

Dostopnost