Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. Namenjeno je učencem 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo. Podaljšano bivanje se prične ob 11.55 in traja do 16.05.

Vsebuje naslednje štiri elemente:

 • prehrano (kosilo, popoldanska malica)
 • sprostitveno dejavnost
 • samostojno učenje in
 • ustvarjalno preživljanje časa.

Podaljšano bivanje na Osnovni šoli Toneta Pavčka poteka v 7. skupinah. Skupine vodijo naslednji učitelji:

 1. skupina: Tadeja Moravec
 2. skupina: Simona Ogulin
 3. skupina: Draga Bregar
 4. skupina: Maša Mohorko
 5. skupina: Boštjan Srovin
 6. skupina: Ema Polanec, Lea Gešman
 7. skupina: Zdenka Candellarri (od 1. oktobra Vilma Fabjan, Polona Zoran Perko, Monika Juršić, Robert Dragan, Tjaša Travižan)

UČILNICE, V KATERIH POTEKA PODALJŠANO BIVANJE:


 

PRAVILA, KI VELJAJO V PODALJŠANEM BIVANJU:

Na začetku šolskega leta starši označite, kako bo otrok odhajal iz podaljšanega bivanja. Tega se je potrebno držati. Zaradi varnosti učencev učitelj dovoli učencem predčasen odhod iz šole samo na podlagi pisnega sporočila staršev.

Pri odhodu učenca domov ga starši počakate pred šolo (ne vstopate v šolo).

V primeru, da skupine ni v učilnici, bo na vratih obvestilo, kje se skupina nahaja.

Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo.