MEDICINSKO INDICIRANE DIETE

Osnovna šola Toneta Pavčka sporoča informacijo Ministrstva za zdravje o Priporočilih za medicinsko indicirane diete. Priporočila je sprejelo Združenje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice, potrdil jih je tudi Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo, namenjena pa so zdravnikom, ki otrokom pripisujejo diete. Da bi vzgojno-izobraževalnim zavodom olajšali zagotavljanje dietne prehrane za otroka, Priporočila vsebujejo tudi Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka ter potrdilo o ukinitvi diete, kadar ta več ni potrebna. Po veljavni medicinski doktrini potrdilo izda izbrani zdravnik na primarni ravni ter specialist.

Naprošamo vas, da ob ugotovljeni potrebi po medicinsko indicirani dieti, ob spremembi ali ukinitvi diete zdravnik izda priporočeno potrdilo.

Od 2. 3. 2020 za priznavanje diet upoštevamo le potrdila o medicinsko indiciranih dietah.

Obvestilo o upoštevanju medicinsko indiciranih diet

Obvestilo: medicinsko indicirane diete

Obrazec – medicinsko indicirane diete

Obrazec – potrdilo o ukinitvi diete

OZNAČEVANJE ALERGENOV

Na osnovi Uredbe (EU) (Ur. l. RS, št. 1169/2011) in Uredbe (EU) (Ur. l. RS, št 6/14) je potrebno od 13. 12. 2014 dalje obvezno označevati sestavine ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t. i. alergeni, navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2011). Ti so navedeni na jedilniku za vsak dan in vsak obrok posebej. Sledove alergenov, ki so posledica navzkrižne kontaminacije, ni potrebno navajati, zato ti niso navedeni na jedilniku.

Označevanje alergenov v živilih

Dostopnost