Učenke in učenci velik del dneva preživijo v šoli, takisto zaposleni. Pri tem je pomembno, da je preživet čas kakovosten. Naša naloga je, da jim zagotovimo optimalne pogoje za tako preživljanje časa v šoli.  V prvi vrsti lahko poskrbimo za dobro šolsko klimo in pogoje za kakovostno življenje v šoli. Svoje pa morajo dodati tudi učenci sami. Pri tem so jim v pomoč naša navodila in usmeritve. Vse se začne pri zdravju in zavedanju, da morajo nekaj za to narediti že v mladosti. Pomembno je, da jih seznanimo s pravili zdrave prehrane. Da bodo dobro in kvalitetno jedli in da bodo znali ceniti pripravljene obroke. Vsi ti ukrepi bodo imeli zagotovo dober vpliv ne le na učence in zaposlene na šoli, ampak posledično tudi na njihove družine, torej na celotno (lokalno) skupnost.

Naravne danosti, smo šola na podeželju, so nam v veliko pomoč pri zasledovanju ciljev projekta, zato jih velja izkoristiti.

Rdeča nit za letošnje šolsko leto je »Čas za zdravje je čas za nas«. Ta naslov zajema teme zdravega življenjskega sloga (duševno zdravje – obvladovanje stresa, izboljšanje komunikacije, čuječnost, mediacija, higienska priporočila glede COVID-19, zdrava prehrana, več gibanja med poukom in doma, prosti čas, varnost itd.).

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje.

12 ciljev Evropske mreže zdravih šol:

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence vzpodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 • Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpirata pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Šolska koordinatorica projekta zdrave šole je Polona Zoran Perko.

Dostopnost