V letošnjem šolskem letu nosi šolski projekt Osnovne šole Toneta Pavčka naslov Vsak človek je zase svet. Projekt je posvečen pesniku Tonetu Pavčku. Skozi vse šolsko leto se bodo odvijale dejavnosti, povezane z lani preminulim pesnikom, ki ga v srcu nosijo vsi mirnopeški učenci.

29. 9. 2012 je Osnovna šola Mirna Peč pod mentorstvom Aleše Sušnik Škedelj v sodelovanju z Občino Mirna Peč organizirala 6. likovno ustvarjalnico z naslovom Vsak človek je zase svet. Z izborom datuma in teme ustvarjalnice smo v šoli obeležili rojstni datum pesnika Toneta Pavčka. Učenci iz Mirne Peči, Brusnic, Žužemberka, Trebnjega, Škocjana, Šmarjete in z Mirne so v spremstvu mentoric ustvarjali z različnimi slikarskimi tehnikami na temo Pavčkovih pesmi.

Otvoritev razstave je bila v četrtek, 4. 10. 2012, ob 16.30 v prostorih Osnovne šole Mirna Peč, slavnostni gost ob odprtju pa je bil Maj Pavček, pesnikov vnuk, ki je vsem sodelujočim na likovni ustvarjalnici podelil priznanja.

24. 10. 2012 smo v šoli gostili Cirila Zlobca, pesnika, romanopisca, esejista, prevajalca in člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Pavčkovega prijatelja. Učenci so mu postavljali vprašanja, na katera je gost obširno odgovarjal.

V okviru posameznih predmetnih področjih in interesnih dejavnosti je načrtovanih mnogo dejavnosti: prevajanje pesnikovih pesmi v angleščino, pisanje verzov na lesene ploščice, obisk Sečovelj in zbiranje podatkov o sortah vinske trte, velikosti njegovega vinograda v Sečovljah, o nasadu oljk, iskanje pesmi, v katerih je opeval vinsko trto, ljubezen do zemlje, raziskovanje vloge Toneta Pavčka pri osamosvajanju Slovenije, branje Pavčkovih pesmi iz različnih zbirk, raziskovanje zgodovine Mirne Peči med obema vojnama v povezavi z zgodovino pesnikove družine, poustvarjanje in dramatizacije pesmi.

Vsak oddelek si je izbral eno pesem Toneta Pavčka, ki bo postala razredna pesem. Ob koncu projekta bo Osnovna šola Toneta Pavčka izdala zbornik, v katerem bo predstavila pesnika z različnih vidikov.

                                                                                   

 

 

 
Dostopnost