V Osnovni šoli Toneta Pavčka in Vrtcu Cepetavček deluje skupina za prehrano. V šolskem letu 2021/2022 je ravnateljica dne 11. 10. 2021 imenovala skupino za prehrano v naslednji sestavi:

  • Majda Čengija, ravnateljica
  • Lea Gešman, vodja šolske prehrane
  • Justina Drenik, vodja kuhinje
  • Slavka Pečjak, predstavnica zaposlenih
  • Karmen Praznik, predstavnica Vrtca Cepetavček
  • Lana Gole, predstavnica učencev
  • Andrej Hočevar, predstavnik staršev

Sestanki skupine potekajo 3-krat letno. Na srečanjih člani skupine podajajo svoje pripombe, predloge in pohvale. Prosimo, da morebitne pripombe, predloge in pohvale sporočate vodji šolske prehrane na elektronski naslov: lea.gesman@ostpavcka.si. Pričakujemo vaš odziv.

Zapisniki skupine za prehrano:

  • 1. zapisnik (3. 11. 2021)

Analizo anketnega vprašalnika si lahko ogledate s klikom na ANALIZA ANKETE.

Dostopnost