Učenci 3. razred so v tednu pisanja z roko izdelali (napisali in narisali) družabno igro Activity.

Dostopnost