V sklopu projekta Dvig digitalne kompetentnosti je bila 1. 12. 2022 izvedena šesta delavnica.

Sodelujoči so se seznanili s programom Canva.

Na delavnici smo si pogledali sledeče:

– kje najdemo program,

– kako se vanj registriramo,

– kako program deluje,

– kako ga uporabljamo,

– kaj vse lahko z njim izdelamo (praktična izdelava digitalnih izdelkov).

Delo je potekalo tako, da je izvajalka povedala in pokazala kako in kje dostopati do programa, udeležence je vodila skozi registracijo in skupaj z njimi praktično šla skozi program. Udeleženci so imeli možnost, da so izdelali svoje digitalne izdelke.

V zaključnem delu pa je sledila izmenjava izkušenj in vsak udeleženec je še sam raziskal posamezne funkcije programa, glede na lasten interes in izdelal poljuben digitalen izdelek.

Dostopnost