V sklopu projekta Dvig digitalne kompetentnosti je bila, 23. 5. 2022, izvedena prva delavnica za strokovne delavce.

Na začetku se je udeležencem predstavilo projekt.

Nato je sledil pogovor o:

  1. o pričakovanjih, ciljih in namenu sodelovanja vašega VIZ  v projektu za dvig digitalnih kompetenc 
  2. o uporabi spletnih učnih okolij na vašem VIZ 

Pogovor je bil voden v obliki odprte debate. Udeleženci so nato svoja razmišljanja tudi zapisali.

Udeleženci so različno ocenili svoje digitalne kompetence. Nekateri so mnenja, da znajo smiselno uporabljati tehnologijo med poukom, drugi pa da je veliko odprtih možnosti za napredek. Šibka področja so predvsem to, da se ne znajdejo hitro z novimi okolji. Najraje uporabljajo nekaj, kar že znajo in jim je »domače«. Zavedajo se, da trenutno oprema po digitalnih potrebah narašča in večina jih je pripravljenih sprejeti ta izziv. Želijo si spoznavati nova orodja, ki omogočajo izdelavo kvizov in interaktivnih učnih gradiv. Prav tako se kaže zanimanje za orodja, ki omogočajo kvalitetno zbiranje povratnih informacij. Trenutno večina učiteljev zna uporabljati spletno okolje Moodle (spletne učilnice), vendar na nivoju osnovnega uporabnika. Zavedajo se, da Moodle omogoča veliko več kot poznajo, zato so pripravljeni sprejeti pomoč in še bolje spoznati to spletno učno okolje. Pripravljeni so sprejeti pomoč v oblik delavnic ali izmenjave izkušenj dobrih praks svojih sodelavce.


Dostopnost