Drugošolci iz podaljšanega bivanja (2. b oddelek) so z veliko vnemo in veseljem posadili paradižnike, ki nam jih je podarila ena izmed mamic učencev naše šole, ter opazovali že prej zasajene sončnice. Učili so se o pomembnosti rastlin in vrtnarjenja ter pridobivali dragocene izkušnje pri delu z zemljo in rastlinami.

Na drugi strani pa so devetošolci, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje, pokazali svojo ustvarjalnost pri barvanju gred. Lesene grede, ki so prej izgledale enolično, počasi oživljajo v pisanih barvah in motivih. Barvanje gred ni samo polepšalo šolskega vrta, ampak tudi ustvarilo prijetno in spodbudno okolje za vse učence, ki se zdaj še raje zadržujejo na prostem.

Skupno delo drugošolcev in devetošolcev je pokazalo, kako lahko sodelovanje različnih generacij prispeva k lepšemu in prijaznejšemu šolskemu okolju. Učenci so se skozi te aktivnosti naučili odgovornosti, skrbi za okolje in medsebojne pomoči. Naš šolski vrt tako postaja ne le prostor za učenje o naravi, ampak tudi prostor, kjer se gradijo prijateljstva in krepijo vrednote skupnosti.

Dostopnost